Dôležité je vedieť, čo chceme.

Iba vtedy ovládneme všetky aspekty podnikania.

hey@dexterlaboratory.skLinkedin  — Twitter –  SK +421 919 226 188 – CZ +420 720 407 256

Služby

Webové stránky
Ako všade, dôležité je vedieť, čo chceme.
Správa WordPress stránok
Na pravidelnej báze alebo jednorázovo.
Logotyp
Tvorba jedinečného vizuálneho komunikátora.
Prvý dojem je dôležitý.
Fotografia
Dôležitá časť každej predajnej fázy
je kvalitne zachytiť produkt alebo službu.
Video
Tvorba prezentačného videa a spotov.
Konzultácie pri realizácii projektov.