wordpress-webove-stranky-web-page-tvorbastranokOFFICE

Družstevná 3
831 04 Bratislava

+421 919 226 188

DeXter Laboratory s.r.o.

Galvaniho 7/D
821 04 Bratislava
IČO: 50869019
DIČ: 2120506707

IBAN: SK3809000000005129557005
SWIFT: GIBASKBX

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I
odd.: Sro, vložka č.: 119492/B

hey@dexterlaboratory.sk